Image
ItaliaHostessAgency © 2012-2017
flaganglia.gif flagitalia.gif flagromania.gif
italiahostesslogo.png
HomeHome(EN)Home(Ro)ServiziServices(EN)Servicii(Ro)Info LavoroInfo Job(EN)Info Munca(Ro)Form d'iscrizioneRegistration formFormular de inscriereContattiContactContactLinks utiliNight Club MilanoLavoro Night ClubPraca hostessy
Praca dla hostessy w klubie nocnym
Oferujemy Pastwu bezpiecznej i legalnej pracy na umowie w jednym z wielu naszych klubów.
Praca dziewczyny na tym stanowisku polega na wspólnej zabawie z gomi lokalu, tacu, rozmowie, towarzyszeniu podczas konsumpcji rónych drinków.
Zaproszone do stolika maj za zadanie zachowywa si tak aby gocie dobrze czuli si w jej towarzystwie i ponownie wrócili do lokalu.
Gocie nie maj prawa do jakiegokolwiek kontaktu fizycznego.
Niemamy szczególne wymagania dotyczce wygldu.Postarcza spenia nastpujce kryteria:
- Wiek od 18 do 30 lat
- Wzrost minimum 160 cm
- atwo nawizywania kontaktów
Godziny pracy:
22.00-04.00/05 6x w tygodniu
50-90 euro dziennie stae gaza
Komisja na konsumpcj, e zmiany w zalenoci od pracodawcy.
Patno jest wypacana co 15 dni kalendarzowych.
Staa gaza moe by ustalona dopiero po otrzymaniu wypenionego formularza i fotografie
z Twojej strony.
Zakwaterowanie jest darmowe.
Minimalny okres to 4 tygodnie pracy.
Nie wolno uywa tego utworu do kontaktów intymnych,
poniewa mogoby to spowodowa uszkodzenie wizerunku marki.
Jeli s Pastwo zainteresowani z nami wspópracowa, prosimy o wypenienie formularza.
01-coupon-debcenter-corpo-sedute-massaggio-bologna.jpg.jpg